5 Απλά Βήματα Ανάθεσης από την Treasure Lab-σκηνές από το Delegation NOW!

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1o από τα Treasures for New Managers, το workshop Delegation NOW! που διοργάνωσε η Treasure Lab. Στελέχη που διοικούν ομάδες  από πολυεθνικές και βιομηχανικές εταιρίες φαρμάκων, καπνικών, καταναλωτικών … [Read more...]

Πώς το να γίνετε coach σας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Για το 2016, σχεδιάσαμε ένα Special Edition για το Solution Focused Coaching School, όπου μπορούσαν να συμμετέχουν μόνο Managers και Internal Coaches. Τα στελέχη, που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τον κύκλο της εκπαίδευσης, προέρχονται από διαφορετικούς … [Read more...]

Krysta interviewed by HR Professional, on coach managers’ programs

«Όταν οι Managers γίνονται και Coaches, οι ομάδες πετυχαίνουν περισσότερα...» Από τον Manager στον Manager Coach Συνέντευξη στην Αντωνία Κατσουλιέρη, Αρχισυντάκτρια ΗR Professional Aπρίλιος 2016 Η Κρύστα Τζελέπη, ιδιοκτήτρια και managing partner … [Read more...]

Internal Coach – Ένας νέος ρόλος για τα στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού

Internal Coach – Ένας νέος ρόλος για τα στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες ανακαλύπτουν τα τελευταία χρόνια τα οφέλη του coaching, στο πλαίσιο της δημιουργίας κουλτούρας coaching, κάποιες έχουν … [Read more...]

One New Year’s Resolution to Keep: Give More Feedback!

Performance management systems are changing. The Marcus Buckingham company (www.tmbc.com) has developed for Deloitte, who employs 65,000 people globally, a new system, focusing on the strengths of each individual.  Among other tools, the system includes frequent conversations or “check-ins” between the manager and the team member, containing a review of what was achieved, quick feedback and … [Read more...]

Strengths Assessment & Solution Focused Coaching

The Client’s Goal A large manufacturer and global exporter requested a Managers’ Coaching Skills program , as part of a change management initiative, to prepare its supervisors for the future. The program's goal: to incorporate the use of Solution Focused Coaching in their everyday life with their team. Our Approach We designed a coaching program that would enable participants to use … [Read more...]

In Search of Lost Engagement..

Krysta Tzelepi talked at "HR in Action" 2015, about how engagement correlates with profitability! … [Read more...]

The Scaling Process

The Scaling Process is one of the easiest but most important tools that Solution Focused Coaching School participants learn for immediate application. … [Read more...]

Participants enjoying the 4th year of Solution-Focused Coaching school in Athens !

So, why would you…. bother and get trained and accredited as a coach? • If your job is a manager, you probably coach your team regularly • If you are in the HR profession, one of your jobs is being an “internal coach” • If you are an educator, doctor, social worker, therapist, you support people ways that include coaching In many ways, you coach people with more or less … [Read more...]

How can natural teams work on Resilience? – a Pharma team case

On December 19th 2013, we offered an innovative combination of Resilience and Team Coaching with a lively and dedicated team of participants! Starting with the "Resilience & Solution Focus" workshop, participants had the opportunity to learn resilience techniques, share experiences, practice with their peers & reflect as a team on specific resilience-bosting actions, that they will try out in … [Read more...]