Μικρά Βήματα για Μεγάλες Αλλαγές: Solution Focused Coaching

Καθώς προετοιμαζόμαστε για το 1 Day Solution Focused Coaching, το Workshop που θα γίνει στις 17/2/2017, κάνουμε ένα flash back και θυμόμαστε γιατί έχουμε επιλέξει το Solution Focused σαν τον δικό μας τρόπο προσέγγισης, τη δική μας μεθοδολογία. Το Solution … [Read more...]

When Call Center Teams adopt Solution Focused Coaching!

As mentioned in a previous post, a large financial institution selected Treasure Lab to design and implement a program to their call center supervisors. The company’s goal during this sixth-month program for their call center teams was to adopt solution focused coaching and use it as a daily practice. Last week we had the pleasure of training the 2nd team of participants/managers … [Read more...]

Resilience Workshop –18/11/2014 Τraining for mental toughness

Do you believe you can learn how to be mentally tougher? Resilience (known also as mental or psychological resilience) can broadly be defined as an individual’s ability to quickly recover from stress and adversity. Resilient people are quicker to get up and “bounce back” from major setbacks, such as job loss, illness, divorce or even death. They are also more successful at dealing with … [Read more...]