Μικρά Βήματα για Μεγάλες Αλλαγές: Solution Focused Coaching

Καθώς προετοιμαζόμαστε για το 1 Day Solution Focused Coaching, το Workshop που θα γίνει στις 17/2/2017, κάνουμε ένα flash back και θυμόμαστε γιατί έχουμε επιλέξει το Solution Focused σαν τον δικό μας τρόπο προσέγγισης, τη δική μας μεθοδολογία. Το Solution … [Read more...]

Strengths Assessment & Solution Focused Coaching

The Client’s Goal A large manufacturer and global exporter requested a Managers’ Coaching Skills program , as part of a change management initiative, to prepare its supervisors for the future. The program's goal: to incorporate the use of Solution Focused Coaching in their everyday life with their team. Our Approach We designed a coaching program that would enable participants to use … [Read more...]