Μικρά Βήματα για Μεγάλες Αλλαγές: Solution Focused Coaching

Καθώς προετοιμαζόμαστε για το 1 Day Solution Focused Coaching, το Workshop που θα γίνει στις 17/2/2017, κάνουμε ένα flash back και θυμόμαστε γιατί έχουμε επιλέξει το Solution Focused σαν τον δικό μας τρόπο προσέγγισης, τη δική μας μεθοδολογία. Το Solution … [Read more...]

Krysta Tzelepi talks Resilience @ TEDxAcademy 2015

Read more on Krysta Tzelepi's talk about Resilience at TEDxAcademy Youth 2015.                                                                                … [Read more...]

Resilience Workshop –18/11/2014 Τraining for mental toughness

Do you believe you can learn how to be mentally tougher? Resilience (known also as mental or psychological resilience) can broadly be defined as an individual’s ability to quickly recover from stress and adversity. Resilient people are quicker to get up and “bounce back” from major setbacks, such as job loss, illness, divorce or even death. They are also more successful at dealing with … [Read more...]