Internal Coach – Ένας νέος ρόλος για τα στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού

Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες ανακαλύπτουν τα τελευταία χρόνια τα οφέλη του coaching, στο πλαίσιο της δημιουργίας κουλτούρας coaching, κάποιες έχουν ήδη θεσπίσει τη θέση του Internal Coach.  Internal Coach είναι αυτός που οργανώνει και πραγματοποιεί μεμονωμένες συναντήσεις ή και ολοκληρωμένα προγράμματα coaching με τους συναδέλφους του, για να τους υποστηρίξει στους στόχους τους, σε δυσκολίες, σε αλλαγές και άλλα.

Παράλληλα και στο ίδιο πλαίσιο, πολλά Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και επικεφαλής ομάδων εκπαιδεύονται στο coaching, αποκτώντας νέες τεχνικές και πολύτιμα εργαλεία για την καθημερινή διαχείριση των ανθρώπων τους.

Η ύπαρξη Internal Coaches σε μια εταιρεία μπορεί να τη βοηθά πολλαπλά, ο ρόλος όμως αυτός είναι πολύπλοκος και απαιτητικός, με αρκετές προκλήσεις και παγίδες, που θα εξετάσουμε παρακάτω.

Τι κάνει ένας Internal Coach;

Η δουλειά ενός Internal Coach είναι να οργανώνει μεμονωμένες συναντήσεις ή και ολοκληρωμένα προγράμματα coaching με στελέχη και εργαζόμενους της εταιρίας, είτε ως κύριο έργο του είτε ως κομμάτι ενός ευρύτερου ρόλου του στην εταιρεία.

Μία συνάντηση (ή συνεδρία) internal coaching μπορεί να αποτελεί:

  • ad hoc συνάντηση για να σκεφτεί λύσεις ο coachee και να υποστηριχθεί σε συγκεκριμένη δυσκολία π.χ. με μέλος της ομάδας, σχετικά με κάποιο συμβάν κλπ. Αυτή μπορεί να προκαλείται από τον εργαζόμενο, στο πλαίσιο της υποστήριξής του από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού – και να τη χειρίζεται ο Coach με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι πιο αποδοτική και να καταλήγει σε δράση.
  • μέρος ενός συνoλικού προγράμματος π.χ. ανάπτυξης όλων των high potentials, μετάβασης ενός στελέχους σε νέο ρόλο, προσαρμογής των στελεχών σε μία συγχώνευση κλπ. Αυτά τα προγράμματα σχεδιάζονται από το τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της εταιρείας, στα πλαίσια ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης.

Πώς ωφελεί την εταιρία ο Internal Coach;

Ενας Internal Coach που διαθέτει τις ικανότητες και τη γνώση να εξασκεί το coaching σωστά, αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για την εταιρία του. Είναι πολλά και διαφορετικά τα οφέλη, όλα με άμεσο αντίκτυπο στη δέσμευση των εργαζομένων, αλλά και στην παραγωγικότητα.

Για να αναφέρουμε τα πιο σημαντικά:

  • Οι Internal Coaches βοηθούν τα στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρίας να «προσγειωθούν» ομαλά μετά από μεγάλες αλλαγές: Νέες ομάδες, νέους ρόλους για συγκεκριμένα στελέχη, γεωγραφικές μετακινήσεις κλπ.
  • Οι Internal Coaches υποστηρίζουν την εξέλιξη των εργαζομένων για την ανάληψη ευρύτερων ευθυνών ή την αντιμετώπιση φιλόδοξων στόχων, στο σημερινό, πολύ πιεστικό περιβάλλον.
  • Οι Internal Coaches προωθούν την εδραίωση μίας νέας πρακτικής. Π.χ. έχουμε κάνει εκπαίδευση σε management skills, αλλά πώς θα τα βάλω στην πράξη σταδιακά με την ομάδα μου, πώς αντιμετωπίζω τις πρακτικές δυσκολίες;

Πώς μπορεί κανείς να γίνει Internal Coach; Εκπαίδευση και πιστοποίηση.

Κάποια στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και αρκετά ηγετικά στελέχη, παίζουν τον ρόλο του coach εμπειρικά, για την ομάδα ή τους συνεργάτες τους. Υπάρχουν όμως σήμερα προγράμματα εκπαίδευσης, που προσφέρουν τα εργαλεία και τη συστηματοποιημένη γνώση που μπορούν να κάνουν καθένα πολύ πιο αποτελεσματικό στον ρόλο αυτό. Επίσης, το International Coach Federation (ICF) και το European Mentoring and Coaching Council (EMCC) πιστοποιούν Coaches, όπου απαιτείται, μεταξύ άλλων:

  • Παρακολούθηση πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος coaching, με ελάχιστο αριθμό ωρών εκπαίδευσης /πιστοποιημένο διεθνώς απο το ΙCF ή το EMCC.
  • 100 ώρες εμπειρίας coaching (για το ΙCF) ή 50 ωρες (για το EMCC) – που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε προγράμματα εσωτερικού coaching ή με κατ αποκοπή ώρες coaching
  • 10 ώρες Mentor coaching, όπου ένας έμπειρος coach παρακολουθεί συνεδρίες coaching ή συμβουλεύει πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, υποστηρίζοντας τον coach στα πρώτα του βήματα.

Σημεία προσοχής στο ρόλο του Internal Coach

Ο Internal Coach κάνει coaching σε μια προσπάθεια να υπηρετήσει τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας και επίσης πληρώνεται από αυτήν. Στην πορεία όμως μπορεί να ανακύψουν αρκετά ευαίσθητα θέματα, που έχουν σχέση με τον ρόλο του Coach και τον κώδικα δεοντολογίας, που είναι απαραίτητο να ακολουθείται για να μπορεί να λειτουργήσει ο ρόλος αυτός: Βασικότερα θέματα η εμπιστευτικότητα, και η επικέντρωση στα συμφέροντα και στην οπτική του coachee. Ο Internal Coach χρειάζεται να τα έχει σκεφτεί και να έχει επικοινωνήσει ξεκάθαρα αυτά τα σημεία, προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η Κρύστα Τζελέπη-PCC, Treasure Lab Ltd. oργανώνει από το 2011 το Solution Focused Coaching School, με τη συνεργασία του Peter Szabo & της SolutionSurfers Ελβετίας. Ημερομηνία έναρξης για το  2016 είναι η 1η Ιουνίου. 

CV

Η Κρύστα Τζελέπη, Managing Partner της Τreasure Lab Ltd., εξειδικεύεται τα τελευταία 12 χρόνια στο χώρο της ανάπτυξης στελεχών, με άξονα το coaching.  Από το 2004, με τους συνεργάτες της, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων coaching για εκατοντάδες στελέχη μεγάλων εταιριών, όπως Alpha Bank, British American Tobacco, BIC Violex, Eurobank FPS, Lafarge, Papastratos- PMI, Roche Pharma  κλπ. Tα προγράμματα της Treasure Lab είναι σπονδυλωτά, με βήματα και απτά αποτελέσματα- ROI, ενώ παρέχουν στους συμμετέχοντες πρακτικά έργαλεία έτοιμα για χρήση.

Η Κρύστα Τζελέπη είναι International Faculty Member των SolutionSurfers Ελβετίας, Αssociate της Penna UK, ιδρυτικό μέλος του Hellenic Coaching Association, μέλος του International Coach Federation & μέλος του ΣΔΑΔΕ.

 Πατηστε ΕΔΩ για να δείτε το πρωτότυπο άρθρο