𝐁𝐔𝐒𝐈𝐍𝐄𝐒𝐒 𝐂𝐎𝐀𝐂𝐇𝐈𝐍𝐆 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐀𝐑𝐂𝐇:
Η 1η Ερευνα για τις Πρακτικές Coaching στην Ελληνική Αγορά απο την Treasure Lab PC μόλις ξεκίνησε!
To πρώτο βήμα της έρευνας “𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡: 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐤 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭” έγινε στις 15 & 21/10 με δύο focus groups.
Διακεκριμένα στελέχη του HR  από το χώρο της βιομηχανίας, του retail, των φαρμακευτικών εταιριών & του τουρισμού, αντάλλαξαν πρακτικές που χρησιμοποιούν στο χώρο του executive coaching, της ανάπτυξης #coachingskills, του coaching ως στυλ διοίκησης, της ανάπτυξης #internalcoaches κλπ.
Η μεθοδολογία της έρευνας όπως σχεδιάστηκε από τη Leda Panayotopoulou περιλαμβάνει #focusgroups, προσωπικές συνεντεύξεις και #onlinesurvey προς HR Professionals, HR Directors, Learning Managers & αγοραστές του #businesscoaching.
Τέλος, σημαντικό είναι ότι η έρευνα διεξάγεται υπό την αιγίδα του Μεταπτυχιακού στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ΟΠΑ
και του GPMA | ΣΔΑΔΕ.

Όπως δηλώνει η Krysta Tzelepi M.A., PCC, CPCC «μια τέτοια έρευνα διεξάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ο στόχος της είναι η χαρτογράφηση των πρακτικών coaching που εφαρμόζονται από ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες. Γνωρίζουμε οτι το coaching επεκτείνεται και περιμένουμε να ανακαλύψουμε βέλτιστες πρακτικές και χρήσιμα ευρήματα».