Οι  εταιρίες που εφαρμόζουν συστηματικά προγράμματα coaching για leaders, executive coaching, team coaching ή  group coaching απολαμβάνουν πολλά οφέλη, όπως δείχνει η διεθνής πρακτική.  Οι έρευνες της Zenger & Folkman με στοιχεία από εκατοντάδες χιλιάδες 360 surveys δείχνουν ότι όταν οι ηγέτες ομάδων εφαρμόζουν συστηματικά coaching, τα μέλη αυτών των ομάδων είναι 8 φορές πιο δεσμευμένα από τα μέλη των ομάδων,  όπου δεν εφαρμόζεται το coaching συστηματικά.

Όταν η εταιρία επωφελείται από το coaching, είναι φυσικό να θέλει να το διευρύνει και να το κάνει μέρος της κουλτούρας της, του mindset των στελεχών της & των εργαζομένων.

ΜΕ ΠΟΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΧΤΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ COACHING