Η Κρύστα Τζελέπη γράφει στο 13ο ΗR Case Study,  με θέμα το Feedback.  Μία έκδοση του Μεταπτυχιακού Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Οικονομικού Πανεπιστημίου, με editor την καθηγήτρια Μαρία Βακόλα, όπου έγκριτοι επαγγελματίες δίνουν την άποψή τους για δύσκολες περιπτώσεις.

Διαβάστε προτεινόμενες πρακτικές και ιδέες για το feedback.

HR Case Study Series

https://issuu.com/hrm_aueb/docs/13_hr-case-study-series_issue